BYANTIKVARENS GULE LISTE SOM LOD
SWS.IFI.UIO.NO
 

EKSEMPELRESSURSER:


7. juni plassen 1

Akershus Festning

Akersgata 44

Telefonkiosk i Thereses gt.

 

 

 

 

 


Oslo Byantikvars gule liste:

Byantikvarens gule liste er ifølge Oslo byantikvar, «en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo». Dette er bygninger og miljøer en ønsker å bevare. Listen eksisterer både som en database og i digitalt kartverk. Fra byantikvarstillingen i Oslo ble opprettet i 1956 var en frednings- og bevaringsplan en viktig sak. Den første gule liste ble vedtatt i bystyret i 1962, med 106 husnummer. I juni 2002 var 7500 eiendommer oppført på Byantikvarens gule liste. Hvis en eiendom står på gul liste er den enten formelt fredet, vernet eller vurdert som bevaringsverdig av byantikvaren. Den gule listen er ikke rettslig bindende i planarbeid. Saker Plan- og bygningsetaten behandler om bygninger på listen skal forelegges Byantikvaren.

Byantikvarens gule liste er nå LODden:

Som et ledd i SEMICOLON-prosjektets arbeid for å få flere offentlige data på nett i maskinleselige formater, er byantikvarens gule liste her republisert i henhold til prinsippene for lenkede åpne data (LOD) . Eksempelressurser er listet i venstre marg som utgangspunkter for browsing. Ellers:

 • En SPARQL prosessor for datsettet finnes her
 • Denne applikasjonen plotter dataene i Google Maps
 • Sparql endpunktet som sådan ligger på http://sws.ifi.uio.no/sparql/gulliste og er åpent for alle
 • En dump av datsettet finner du her
 • Metadata om datasettet i sin RDF-fortapning finner du her.

Byantikvarens LODne liste gjenbruker veletablerte vokabularer overalt der det er mulig. Imidlertid har det også vært nødvendig å definere enkelte nye predikater for å dokumentere dataene i listen med tilstrekkelig presisjon. Se eksempelvis vokabularet ?Hvor for spesifikt norske addresser og steder.

Utforsk datasettet:

Eksempeler: Gå til plotteren, og trykk på 'eksempelspørring', eller, klipp og lim en av spørringene under inn tekstboksen:


Eksempel 1: Verneverdige telefonkiosker i bydel Sagene

        PREFIX gulliste: <http://vocab.lenka.no/gulliste#>
        PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
        PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#>
        PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
        PREFIX hvor: <http://vocab.lenka.no/hvor#>

        SELECT ?name ?lat ?lon ?bydel WHERE{
 
          ?x vcard:street-address ?name;
           geo:lat ?lat;
           geo:lon ?lon;
           hvor:bydelsnummer ?bydel;
           gulliste:art "Telefonkiosk".   

           FILTER(?bydel = 3)
        }

	Eksempel 2: En eiendom spredt over hele byen
 
        PREFIX gulliste: <http://vocab.lenka.no/gulliste#>
        PREFIX hvor: <http://vocab.lenka.no/hvor#>
        PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#>
        PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
	    PREFIX crm: <http://www.cidoc-crm.org/rdfs/5.0.2/cidoc-crm#>

	    SELECT ?lat ?lon ?name WHERE { 

         ?s hvor:gnr ?gnr;
           hvor:bnr ?bnr; 
           crm:P46F.is_composed_of ?part.
         ?part geo:lat ?lat;
           geo:lon ?lon;
           gulliste:art ?name;

         FILTER(?gnr = 999)
         FILTER(?bnr=2)
       }	
    

 

 

ANSVARLIG FOR PROSJEKTET: Audun Stolpe