Om Semicolon

Samhandling mellom etater, næringsliv og borgere er en nødvendig forutsetning for å effektivisere og forbedre offentlig tjenesteproduksjon, samt for å stimulere verdiskapning basert på gjenbrukbarhet av åpne data. Semicolon (I) er et NFR-støttet forsknings- og innovasjonsprosjekt som pågår ut 2010. Semicolon har fokus på økt elektronisk samhandling i offentlig sektor, både etater imellom samt mellom borgere og forvaltning.

Om Semicolon Synapse

Semicolon Synapse er et eksperimentelt anslutningspunkt for dataeiere i offentlig sektor, som gir anledning til å registrere datasett i Oris---et distribuert register og analyseverktøy utviklet parallelt med Synapse. Synapse tilbyr samtidig brukeren å transformere datasettet til RDF, et maskinlesbart utvekslingsformat som bl.a. muligjør fletting og parallel analyse av datasett fra ulike tilbydere. Intendert bruk er som følger:
  1. Excel ark og RDF templatfil lastes opp til Synapse: Regnearket transformeres til RDF vha. angivelser i templatet og returneres til bruker for nedlasting
  2. Bruker lagrer den resulterende RDF grafen på en URL som angitt i templatfilen
  3. Metadata om datasettet samt URL til dets plassering lastes opp til Oris hvor det gjøres tilgjengelig i et søkegrensesnitt
  4. Oris henter dattasettet på angitt lokasjon på forespørsel av bruker
  5. Brukeren sammentstiller og analysere dette med andre registrerte datasett han/hun måtte finne interessante
Synapse støtter pr. idag kun transformasjon fra Excel, og kun registrering av enkeltstående datasett. Prosjekterte utvidelser er
  1. Transformasjon fra CSV og XML
  2. Registrering av RSS kanaler for datasett som publiseres med regelemessige intervaller
Ansvarlig for prosjektet: Audun Stolpe