Bruk SPARQL til å utforske folkeregisterdataene

På denne siden kan du stille SPARQL-spørringer mot folkeregister- og SED-dataene. SPARQL-endepunktet er tilgjengelig på URL-en. http://sws.ifi.uio.no/sparql/dsf/henriwi

Først vises et generisk spørregrensesnitt som kan brukes til å skrive egne SPARQL-spørringer. Deretter vises flere eksempelspørringer som kan utføres.

Generisk spørregrensesnitt


Output XML: with XSLT style sheet:
or JSON output:
or text output:
or CSV output:
or TSV output:
Force the accept header to text/plain regardless

Informasjon om én person

SELECT ?slektsnavn ?fornavn ?mellomnavn ?adresse WHERE {
 <http://sws.ifi.uio.no/data/dsf/henriwi/person/02088600110> dsfv:fornavn ?fornavn ;
  dsfv:mellomnavn ?mellomnavn ;
  dsfv:slektsnavn ?slektsnavn ; 
  dsfv:harAktuellAdresse [
   dsfv:adressenavn ?adressenavn ;
   dsfv:postnummer ?postnummer ;         
  ] .
 
 BIND (fn:concat(?adressenavn, ", ", ?postnummer) AS ?adresse)
}

Klikk for å utføre spørring

Søk etter navn

						
SELECT ?person ?navn WHERE {
 ?person dsfv:fornavn ?fornavn ;
     dsfv:slektsnavn ?slektsnavn .
	
 BIND (fn:concat(?fornavn, " ",?slektsnavn) AS ?navn)
 FILTER (fn:matches(?fornavn,"^HE") && fn:matches(?slektsnavn,"^S"))
}
					

Klikk for å utføre spørring

Spørring på tvers av DSF og SED

SELECT * WHERE {
	?dsfPerson a dsfv:Person ;
	      dsfv:fornavn ?fornavn ;
	      dsfv:slektsnavn ?slektsnavn ;
	      dsfv:harFar/dsfv:fornavn ?fornavnFar ;
	      dsfv:harFar/dsfv:slektsnavn ?etternavnFar ;
	      dsfv:harMor/dsfv:fornavn ?fornavnMor .

	GRAPH <http://sws.ifi.uio.no/data/dsf/henriwi/sed> {
	  ?sedPerson a sedv:PersonWithoutPIN ;
	        sedv:forenames ?fornavn ;
	        sedv:familyName ?slektsnavn ;
	        sedv:forenameofFather ?fornavnFar ;
	        sedv:forenameofMother ?fornavnMor ;
	        sedv:fatherFamilyNameAtBirth ?etternavnFar .
		}
	}
					

Klikk for å utføre spørring