Utforsk dataene ved hjelp av Elda

Elda gjør det mulig å utforske folkeregisterdataene på en RESTfull måte.

Grensesnittet har støtte for flere resultatformater, og dette angis ved å føye til .resultatformat på slutten av URL-en. Hvis det ønskes JSON som resultatformat angis dette med .json, for eksempel /person/08085800516.json. Hvis det ønskes Turtle angis dette med .ttl, for eksempel /person/08085800516.ttl. Følgende resultatformater støttes: html, json, rdf, text, ttl og xml.