PropertyValue
dcterms:contributor
void:dataDump
dcterms:date
  • 2011-04-00 (xsd:date)
dcterms:description
  • Byantikvarens gule liste er ifølge Oslo byantikvar, 'en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo'. Dette er bygninger og miljøer en ønsker å bevare. Listen eksisterer både som en database og i digitalt kartverk. Fra byantikvarstillingen i Oslo ble opprettet i 1956 var en frednings- og bevaringsplan en viktig sak. Den første gule liste ble vedtatt i bystyret i 1962, med 106 husnummer. I juni 2002 var 7500 eiendommer oppført på Byantikvarens gule liste. Hvis en eiendom står på gul liste er den enten formelt fredet, vernet eller vurdert som bevaringsverdig av byantikvaren. Den gule listen er ikke rettslig bindende i planarbeid. Saker Plan- og bygningsetaten behandler om bygninger på listen skal forelegges Byantikvaren.
void:exampleResource
foaf:homepage
rdfs:label
  • En konvertering til RDF av byantikvaren i Oslos gule liste for September 2011
dcterms:modified
  • 2011-04-05 (xsd:date)
dcterms:provenance
  • Konvertert til RDF av Audun Stolpe, Institutt for Informatikk, UiO
dcterms:publisher
dcterms:rightsHolder
rdfs:seeAlso
dcterms:source
void:subset
dcterms:title
  • Byantikvaren i Oslos gule liste som LOD, v. september 2011
rdf:type
void:vocabulary